Παιδική παράσταση “Σαν παιδιού Φαντασία”

Λουτρά

9:00 ΜΜ

Εργοστάσιο Ονείρου – Δη.Πε Θε Ρούμελης