Παιδική παράσταση «Σαν παιδιού Φαντασία»

Λουτρά

9:00 ΜΜ

Εργοστάσιο Ονείρου – Δη.Πε Θε Ρούμελης